За човечката волја

Човечката волја е една од трите волји кои ја определуваат судбината на светот. Отците говореле за тоа, дека Божјата волја е секогаш добра, но сепак Бог му дал слобода на […]