Препорака на филмови за септември

Ordet Ordet, или „Слово“ е минималистичка екранизација од 1955 на истоимената данска лутеранска драма од 1932 година. Раскажувајќи ја приказната за тројцата синови на Мортен Броген, филмот се фокусира на […]