Тропар на свети Никола Чудотворец

Тропар на свети Никола Чудотворец (руски напев). Тропар на свети Никола Чудотворец (мокрањчев напев). Тропар на свети Никола чудотворец (византиски напев/на романски јазик). Тропар Вистината на сѐ како правило на […]