Опушти се

Треба да се опуштиш. Не ги земај врз себе грижите на овој свет, туку чувај го својот мир и живеј со Бога. Што сака нека биде… Секојдневно треба да се […]