За можноста за постоење на Православни Марсовци

Во шеесетите години од минатиот век, кон средината на Студената Војна, Руските и Американските политичари ги користеле истражувачките мисии до Месечината како знаци за докажување на својата надмоќ во поглед […]