Спас за загубеното

Оти Синот Човечки дојде да го побара и спаси загубеното. Како ви се чини? Ако некој има сто овци и една од нив се загуби, нема ли да ги остави […]

Големата жртва

А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и прснати како овци без пастир. Тогаш им рече на Своите ученици: „Жетвата е голема, а работници малку, затоа помолете […]