За религиозната параноја и хистерија

Во ниту еден дијагностички прирачник, ниту регистар на болести не постои болест под називот религиозна параноја, ниту пак, религиозна хистерија. Сепак, во реалниот живот овие називи се употребуваат доста често, […]