Блудниот син, или добриот татко

Можеби параболата воопшто и не се однесува на блудниот син. Можеби, параболата се однесува на тајната на љубовта на добриот татко наспроти неговите синови: едниот блуден, другиот праведен. Таткото, икона […]

За талантите

Во еден од своите романи Достоевски пишува: “Убавината ќе го спаси светот”. Има ли вистина во ваквото тврдење кое, во најмала рака, делува како парафраза на некое древно пророштво? Убавината […]