Биометриски пасоши

Веќе неколку години проблематиката на биометриските системи на идентификација го окупира вниманието на стручната јавност, но и пошироките слоеви на општеството во целиот свет. На подрачјето на нашата помесна Црква […]