Црковните соблазни и клирикализмот

Коренот на современите соблазни, верувам, лежи во погрешното верување дека клирот е еден вид на религиозна каста, слична на Левитското свештенство на древниот Израил. Многумина свештеници и епископи на клирот […]