Фрагмент за молитвата „Оче наш“

Оние што се откажуваат од Христа и од Неговата молитва, свесно или несвесно, оние коишто живеат егоцентрично и себељубиво, кажуваат една друга молитва: – Не велат: „Оче наш Кој Си […]