Вистината ќе ве ослободи (Јн 8,32)

Ова е можеби една од најреволуционерните (die revolutionärste) синтагми на Новиот Завет. Поради тоа таа и не е упатена на масите. Овие зборови уловиле многу генијални револуционери од сите историски […]