Божјиот одговор

На сите наши негативни мисли, Бог има позитивни одговори Ти велиш: „Тоа не е возможно!“ Бог вели: „Она што за луѓето не е можно, за Бога е можно“ (Лк. 18,27). […]