Одговор за еден муслиман

Прашање: Јас сум муслиман. Зошто постојат Евангелијата од Лука, Марко итн.? И како се однесува православието кон пророкот Мухамед, кон неговиот свет и кон исламот? Абдуррахим, муслиман-верник Одговор: Евангелијата се […]