За длабочината на нашата вера

Еднаш, еден млад монах чекорел со својот учител по морскиот брег и му поставувал различни прашања. Но, всушност, најмногу сакал да дознае што мисли старецот за длабочината на неговата вера […]

Безумниот владика

Еднаш, во старите времиња, кога владиците ја извршувале и службата на судии, кај еден свет владика на суд донеле жена која била обвинета дека извршила прељуба. Погледнувајќи на неа, светиот […]

Царот и монахот

Еднаш царот му се обратил на монахот-отшелник: – Побарај од мене сè што сакаш и ќе ти дадам! Монахот му одговорил: – Сакам бесмртен живот, вечна младост, неисцрпно богатство и […]