Стекнување мудро срце

Луѓето знаат што е образованост и ум. Но, што е тоа мудрост? Псалмопевецот повикува кон Бога: „Научи нè да ги броиме дните наши, та да се здобиеме со срце мудро“ (Псалм 89, 12). Целта на броењето на нашите денови е стекнување мудро срце. Но, што е мудроста? Во нашите денови, луѓето слабо знаат за тоа. […]

Богословие и наука

Христијанството има еден природен и сигурен сојузник кого најголемиот дел од луѓето не го ниту забележуваат. Тој сојузник е – науката. Историјата на односот помеѓу Црквата и науката е трагична. За тој судир во голема мера е виновна Црквата. Додека Западната црква настојуваше да наметне присилна контрола која доведе до развој на антирелигиозна „научност“ и […]