Големата жртва

А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и прснати како овци без пастир. Тогаш им рече на Своите ученици: „Жетвата е голема, а работници малку, затоа помолете Го Господарот на жетвата да испрати работници на Својата жетва.“ Мт. 9,36-38 Изморен сум и покрај присуството на Пастирот и како Глас што шепоти по […]

Христос, вистинскиот Курбан

За време на празникот на жртвено поклонение, Курбан Бајрам, муслиманите извршуваат ритуали околу и во нивното најсвето светилиште, Ќабата, во Мекка. Ритуалот, според нив, служи за потсетување на замената на жртвата на Авраам (според нив, Исмаил, а не Исаак бил речиси жртвуван) со животинска жртва. Како потврда на ритуалот, тие колат крвна жртва, наречена Курбан, […]

Смисолот на љубовта

Во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух. Смисолот на љубовта е и смисол на животот, затоа што љубовта, и покрај тоа што го мислиме и замислуваме, не е само едно обично чувство. Кога зборуваме за Бога, и велиме дека Бог е љубов, ние не мислиме дека Тој е бескрајно чувство, туку нешто многу […]

Биоетика: Евтаназија

Втората дилема на биоетиката пред која се наоѓаме денес е поврзана со одлуката за намерно прекинување на човечкиот живот по медицински пат, обично на молба на постарите пациенти кои патат од неизлечиви болести. Заговорниците на евтаназијата докажуваат дека на смртно болниот пациент мора да му се понуди избор, и дека мора да му се овозможи […]