Не можам да одам на Вечерна: Што можам да направам?

Живееме во динамичен свет, немаме време речиси за ништо. Би сакале да одиме на вечерни и утрени богослужби, можеби и на повечерие, но едноставно, обврските не ни дозволуваат. Понекогаш, и да ни дозволат, ќе појдеме во црква – ќе видиме дека нема вечерна, или во најдобар случај, богослужбата е отслужена. Или пак, свештеникот сака да […]

Катавасија: Христос се раѓа, славете Го!

Секоја песна од каноните на празничната утрена се завршува со катавасија. Тоа се ирмоси кои се употребуваат на богородичните празници, иако некои од нив во деновите на големи богородични празници се прилагодуваат на празничниот настан и се менуваат. Постојат различни катавасии кои се употребуваат зависно од годишниот литургиски циклус, а најчесто се пее катавасијата „Отверзу […]

Бог е Господ и ни се јави

Господи, прости ни на нас грешните Кога започнува утрената се возгласуваат повторно на сите нас познати зборови: „Бог е Господ и ни се јави“ (Пс. 117,22). Што значат тие? Бог ни се покажа како Господ, односно како наш Владика, како Оној Кој царува во нашето срце. А, што навистина царува во нашето срце? Самољубие, бедна […]