За најлукавата страст

Архимандрит Маркел Павуј, професор по аскетика на Киевската духовна академија Како да не се предадеме, да не паднеме во депресија пред сè поголемите предизвици на денешницата, и нашата немоќност да им се спротивставиме? Говорејќи со светоотечки јазик, депресијата се нарекува униние. Еден од облиците на униние е тагата. Тагата може да биде светла – плодоносна, […]

Лекување на депресијата

Психогените депресии се проблем на личноста и се лекуваат првенствено со духовни и со психолошки средства. За православниот човек ова значи борба со страстите и приближување кон Христос со трпение, смирение, незлобливост и љубов. Паралелно со ова, секако, важни се: краткотрајниот одмор, физичката активност, разумното и душеполезно општење. Добро е и ако се помине циклус […]

Како да се избориме со унинието?

Унинието, помеѓу другите страсти, има посебно место. Тоа е единствена можна состојба на човекот, кога неговиот поглед е свртен исклучително внатре во себе, кога со човекот владее „сеќавањето на самиот себеси“. За да се избави од унинието, потребно е да направи само мал пресврт во начинот на неговото гледиште и да научи не да гледа […]