Христијанство и елитизам

Секоја уметност не е создавање, а секое создавање е уметност. Создавањето настанува само при средба со вистинското постоење, или со самата Вистина. А до тоа не се стигнува со учење или вештина. Тоа ни се открива во ретки моменти. Целата наша уметност, философија или теологија, се раѓа од таквите моменти, кои се само неколку во […]