Три пророштва за Украина

Св. Лаврентиј Черниговски (+1950) Штом малку слобода дојде, и се отворат и обноват црквите и манастирите, тогаш секакви лажиучења ќе се појават; демони и потајни незнабожци (католици, унијати, саморакоположени Украинци […]