Трето послание до нас, самите: Старио (старецот)

„Вие ме остаревте; вие пораснавте, јас остарев.“ Дедо Јован Костадиновски Во времето на социјализмот или подобро кажано, во времето кога нашиот народ „немаше“ маки, кога сѐ беше глатко, „сервирано“, кога сите мислеа дека сѐ е во ред, дека тоа вечно ќе постои. Кога сите ги имаа накривено капите, кога сите се пензионираа во фирмата каде […]