Култ кон здравјето

Како и колку се поврзани душата и телото? Дали и колку треба да се грижиме за нашето физичко здравје? Зошто грижата за здравјето е бесмислена доколку не е усогласена со грижа за душата? Кои се опасностите од денешниот култ кон здравјето? За жал, во последно време гледаме дека се создава еден култ кон човечкото здравје. […]

За болестите и христијанскиот однос кон нив

Телото е роб на душата, а душата е царица, и затоа често со милост Божја се случува телото да снеможува од болести: од ова слабеат страстите и човек си доаѓа при себе; па и самата телесна болест понекогаш настанува од страстите. Отфрли го гревот и болест нема да има; зашто болестите ни доаѓаат од гревот, […]