Послушај, душо моја

Ти Самиот Си дошол при мене, сиромавиот и за ништо добар слуга каков што сум; мојот Господ дојде при мене, Неговиот непријател и отпадник; мојот Учител дојде и ја посведочи […]