Кратко житие на свети Константин Кавасила

Светиот Константин Кавасила се родил и живеел во една бурна епоха на постојани војни и борби за превласт помеѓу христијанските владетели на распарчената Источна империја. За неговиот живот и дело до нас е стигнат мал број податоци. Се родил во Драч, во познатото семејство Кавасила. Како припадник на благороднички род, свети Константин уште од младоста […]