Духовни бисери од св. Атанасиј Велики

Она што ѝ е предадено на верата, тоа не се постигнува со човечка мудрост, туку преку верата. Учењето за Бога не се состои во логичките докази, туку во верата и смиреното побожно размислување. + + + Телото е како харфа на која душата, разумна и бесмртна, свири како музичар. Душата го движи телото, а таа […]