Писмо петто: Младост и младина

Односно, веднаш за првото ќе кажеме – убаво, а за второто ќе кажеме – иднина. Значи, заклучок – убава иднина. Е, сега има и една трета работа, која некогаш се гледа пред овие два збора и нивниот контекст, понекогаш се гледа после, а скоро секогаш се наоѓа помеѓу нив… а тоа е целосно и комплетно […]