Духовните совети на блажената старица Гаврилија

Не посакувај ништо друго, освен волјата Божја, и со љубов прифаќај го сето зло со коешто се соочуваш. Кога некој ќе ти нанесе зло, не враќај му со зло, туку види Го Христа во неговото срце. Како што те љуби тебе, Бог исто така го љуби и твојот непријател. И небесата ги симнуваме на земјата […]