Мајчинството како служба на жената

Значи, величествена е улогата на жената во Црквата, и сите треба да размислуваме за таа појава. Во нашето христијанско учење за човекот, зборувам за богословието, жената е во истата мера […]

Службата на жената

Положбата на жената во минатите векови била исклучително тешка, и дури до денес таа останува нецелосно решена. Во сите аспекти на животот тој проблем се покажува доволно сложен: и во […]