Искрено молете се на Бога

Еднаш го прашаа старец Гавриил Ургебадзе: „Оче, вие произнесувате молитва за властите. Ако јас, да речеме, не го сакам нашиот претседател, тогаш мојата молитва испаѓа неискрена?“ Тој се насмевна: „Кој е најмалечок и најсакан кај вас дома?“ – Мојот син Никола. – За твојот малечок Никола, ти се молиш? – Да. – А покрај него, […]