Синаксар во неделата сиропусна

Светот горчливо нека заплаче со родоначалниците: Оној што отпадна, заедно со паднатите (ангели), поради слатката храна. Во овој ден правиме спомен на паѓањето на првосоздадениот Адам од рајската храна, што божествените отци наши го определија пред почетокот на светата Четириесетница, за да покажат со тоа колку на човековата природа ѝ е потребен постот како средство […]

Под самарот на злопамтењето

Човечкиот ум е украсен со многу способности и сили. Една од најважните меѓу нив е заборавањето. И кога велам заборавање, не мислам на бледнеењето или губитокот на релативно трајните промени во структурата на мисловните искуства – на позитивистичката верзија со која се објаснува овој процес сведен само на неговата психофизиолошка конотација, туку на природната селективност […]