Прашањето на сексуалноста и интернет-порнографијата

Единствено религијата сè уште му пристапува на прашањето за сексуалноста сериозно, во смисол дека соодветно ја признава моќта на сексуалната енергија да нè одврати од важните работи. Единствено религијата го гледа сексот како нешто потенцијално опасно, нешто на што треба да се внимава. Можеби не ни се допаѓа она што религијата ни го посочува како правилен […]

За сексуалните односи

Свети Григориј Ниски смета дека долготрајното (и a fortiori – потполно) воздржување, тешко може да го поврзе со бракот. Тој пишува: „Оној кој практикува претерано (воздржување) нема чиста совест, како што вели апостол Павле: таквиот го презира бракот (1. Тим. 4, 2). Многу отци од IV век многу се внимателни кон апстиненцијата внатре во бракот, […]

Родов мејнстрим: културна револуција

Позади очите на јавната свест, постои една културна револуција, која се подготвува да го измени највнатрешното јадро на социјалната структура на нашето општество. Се работи за поништување, чекор по чекор, на идентитетот на мажот и жената; сексуалните стандарди и социјалните форми засновани на бракот, семејството, мајчинството и татковството. Оваа културна револуција е наречена родов мејнстрим […]