Родов мејнстрим: културна револуција

Позади очите на јавната свест, постои една културна револуција, која се подготвува да го измени највнатрешното јадро на социјалната структура на нашето општество. Се работи за поништување, чекор по чекор, на идентитетот на мажот и жената; сексуалните стандарди и социјалните форми засновани на бракот, семејството, мајчинството и татковството. Оваа културна револуција е наречена родов мејнстрим […]