Радоста – поважна од смеата

Разговараа во Ерусалим еден од местните жители и еден поклоник. Разговорот беше опуштен и пријателски. Арапот и поклоникот од Европа го допреа и прашањето за тоа по што се разликуваат […]