Под самарот на злопамтењето

Човечкиот ум е украсен со многу способности и сили. Една од најважните меѓу нив е заборавањето. И кога велам заборавање, не мислам на бледнеењето или губитокот на релативно трајните промени во структурата на мисловните искуства – на позитивистичката верзија со која се објаснува овој процес сведен само на неговата психофизиолошка конотација, туку на природната селективност […]