Како се прави просфора

Просфората е кружен квасен леб кој се приготвува од брашно. Свештеникот од неа го вади Агнецот и честичките за време на Проскомидијата, пред почетокот на Литургијата. Значи, со дел од просфората се причестуваме за време на Литургијата (секако, откако ќе се испроси слегувањето на Светиот Дух и претворањето на лебот и виното во Тело и […]