Кој ќе Го предаде?

И кога јадеа, им рече: „Вистина ви велам,еден од вас ќе Ме предаде.“ Тие многу се нажалија и секој од нив почна да Го прашува: „Да не сум јас, Господи?“ А, Он им одговори и рече: „Оној што ќе макне со Мене во чинијата, тој ќе Ме предаде. Синот, пак, Човечки, вистина си оди, како […]