Дали знаеш кој си?

Еден од најнеодложните проблеми на Црквата денес нема врска со парите или со некаква соблазна, или со постигнувањето на поважен статус во очите на владеачките сили. Најнеодложна потреба на Црквата […]