30 февруари

Во секој роковник, дневник, календар што некогаш ми паднал в раце и сум го користел, во табелата за месец февруари го допишувам датумот 30 февруари со црвен фломастер. Ако се прашувате дали го допишувам 29-ти, одговорот е потврден во три четвртини од случаите, кога годината не е престапна. И овој чин нема никаква врска со […]