Подготовка за Великиот пост (1)

На Великиот пост му претходат неколку подготвителни недели и седмици. Поредокот на службите во подготвителните недели и самиот Велики Пост е изложен во Посниот Триод. Тој започнува со неделата за […]

Синаксар во Неделата на блудниот син

Ако си блудник како мене, биди храбар, оди, Зашто вратата на Божјите добрини се отвори за сите. Во овој ден го празнуваме враќањето на блудниот син. Божествените отци ова го […]

Крај реките Вавилонски

Според православното предание, во очи на Великиот пост се пее 136-от псалм – „Крај реките вавилонски“. Овој псалм говори за Израилот, за неговото пребивање во Вавилонско ропство, кое се случило […]

Блудниот син, или добриот татко

Можеби параболата воопшто и не се однесува на блудниот син. Можеби, параболата се однесува на тајната на љубовта на добриот татко наспроти неговите синови: едниот блуден, другиот праведен. Таткото, икона […]

Воспитно предавање за младите преку параболата за блудниот син

Помладиот од нив му рече на татка си: ‘Татко, дај му го делот што ми припаѓа од имотот!’ Лука 15,12 Параболата за блудниот син е најпоучна лекција за младите. Во […]