За безнадежноста и очајанието

За да бидеме посилни, треба да помниме дека постојано нѐ очекуваат неочекувани разочарувања, маки кои не можеме да ги предвидиме, страданија, таги што како бура ќе ја снајдат нашата душа, […]

Љубовта е доволна

Одржувам онлајн-пријателство со една жена која работи со бездомници во еден голем канадски град. Понекогаш ми поставува теолошки прашања. Понекогаш ми пренесува некаква тажна приказна и ме замолува да се […]

Кон молитвата да пристапиме со полна надеж

Кон молитвата, пред икона или не, секогаш треба да се пристапува со полна надеж за добивање на бараното, на пример – избавување од тага, душевна болест или грев, зашто и […]

Надежта како добродетел потврдена и од психологијата

Надежта се дефинира како сложена целост од три ментални состојки: цел, пат и волја. Наджта не се изедначува со оптимизмот. Високонадежните луѓе за разлика од оптимистите настојуваат секогаш да остварат […]