Најмалото од сите семиња

Со што да го споредиме царството Божјо, или со каква парабола да го прикажеме? Тоа е како синапово зрно, кое, кога се сее в земја, е помало од сите семиња земни; а кога се посее, израснува и станува поголемо од сите растенија, и пушта големи гранки, така што под неговата сенка можат да се засолнуваат […]

Кон молитвата да пристапиме со полна надеж

Кон молитвата, пред икона или не, секогаш треба да се пристапува со полна надеж за добивање на бараното, на пример – избавување од тага, душевна болест или грев, зашто и пред да се помолиме, илјадапати имаме добиено очигледна помош од Господа или од Владичицата наша; крајно безумие и слепост е да не се надеваме дека […]

Надежта како добродетел потврдена и од психологијата

Надежта се дефинира како сложена целост од три ментални состојки: цел, пат и волја. Наджта не се изедначува со оптимизмот. Високонадежните луѓе за разлика од оптимистите настојуваат секогаш да остварат цели со повисок квалитет. Во ситуации на пречки до целта, оптимистите можат да се без обмислени патишта, или да не водат сметка за повисок квалитет […]