Да го направиме светот подобар

Немаме време. Секогаш некаде се брзаме. Не обрнуваме внимание на луѓето околу нас.Сè едно ни е. Но, денеска ги менуваме рабоите. Денеска пееме за нејзината насмевка.

Неколку препораки

Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (1992) Како што насловот кажува, овој документарен филм го пренесува мислењето на Ноам Чомски (лингвист, философ, политички дисидент, глас кој вика во пустината) во врска со фабрикувањето лаговистини со кои јавноста би била согласна, а медиумската индустрија би книжела профит. Како најпознат канадски документарен филм, преведен на десетици […]