Стекнување мудро срце

Луѓето знаат што е образованост и ум. Но, што е тоа мудрост? Псалмопевецот повикува кон Бога: „Научи нè да ги броиме дните наши, та да се здобиеме со срце мудро“ (Псалм 89, 12). Целта на броењето на нашите денови е стекнување мудро срце. Но, што е мудроста? Во нашите денови, луѓето слабо знаат за тоа. […]

Безумниот владика

Еднаш, во старите времиња, кога владиците ја извршувале и службата на судии, кај еден свет владика на суд донеле жена која била обвинета дека извршила прељуба. Погледнувајќи на неа, светиот владика рекол: „Бремена си, и твоето пораѓање ќе биде тешко“. Потем се завртел кон неговите служители и им повелал: „Дајте ѝ десет аршини платно. Ако […]