Паднав во блуд, брату

Двајца браќа од еден манастир појдоа во градот за да го продадат своето ракоделие. Штом стасаа, се разделија привремено, и едниот од нив падна во блуд. Подоцна повторно се сретнаа, и другиот брат му рече: „Да појдеме во нашите келии, брату“. А другиот му одговори: „Не доаѓам“. – Но, зошто? – Зашто, штом се разделивме, […]