Христијанство и елитизам

Секоја уметност не е создавање, а секое создавање е уметност. Создавањето настанува само при средба со вистинското постоење, или со самата Вистина. А до тоа не се стигнува со учење или вештина. Тоа ни се открива во ретки моменти. Целата наша уметност, философија или теологија, се раѓа од таквите моменти, кои се само неколку во […]

За половоста и целосноста

Кога бев дете, можеби затоа што почнав да одам на училиште, сите повозрасни луѓе ми изгледаа како полубогови, нешто налик на она што го говори Хомер, дека во старите времиња луѓето биле доста различни. Дека биле како џинови. А неодамна читав како некои духовни луѓе предвидуваат дека човекот кон крајот на времето ќе се смали. […]