Писмо петто: Младост и младина

Односно, веднаш за првото ќе кажеме – убаво, а за второто ќе кажеме – иднина. Значи, заклучок – убава иднина. Е, сега има и една трета работа, која некогаш се гледа пред овие два збора и нивниот контекст, понекогаш се гледа после, а скоро секогаш се наоѓа помеѓу нив… а тоа е целосно и комплетно […]

Децата на Доријан Греј

Во современиот свет постои синдром наречен Доријан Греј и воопшто не е чудно, тоа што мнозина го имаат овој синдром. Станува збор за култот на младоста, за желбата таа да се зачува што е можно подолго, со помош на какви било средства. Во познатитот роман на Оскар Вајлд постои таков херој – Доријан Греј кој […]