Тропар на втори глас

Забелешка: Заради поголема прегледност, тропарот е поделен на неколку делови. 1. (Ј)егда [кога] снишел (ј)еси [си слегол] к смери [кај/кон смртта] животе [животе] бесмертниј [бессмртен] Препев: Кога си умрел Животе […]

Свети поети

Црковните поети ги нарекуваме химнографи, или во превод – песнописци/песнотврци. Меѓу нив, најзначајни се: Свети Роман Слаткопевец. Познат е по тоа што немал слух и не знаел да пее, а […]

Химнографија

Сега малку и за химнографијата, којашто е, може да кажеме, посебна наука за себе. Песните кои се пеат или кои се читаат на нашите богослужби се нашата химнографија. Тие се […]