Готвиме со Мартин Хајдегер

Ретко кој философ бил прочуен по неговите вештини во кујната. Сепак, тимот на The School of Life се обидува да ги објасни нивните теории со посредство на различни рецепти (повеќето од овие рецепти се неуспешни, но доволно забавни). Го пренесуваме нивниот обид за разгледување на основната мисла на еден од највлијателните философи на XX век, […]