Молкот на монахот

Некои философи еднаш посетиле еден старец, и откако тој се помолил, замолчил, плетејќи бројаница и не обрнувајќи внимание на нив. Тие го молеле, велејќи му: „Кажи нешто, оче!“, но тој продолжил да не зборува. Му рекле: „Но, ние дојдовме токму поради ова: да слушнеме нешто од тебе и да се поучиме.“ Старецот им одговорил: „Вие […]