Пост-христијански белешки: Денот на лагата

Едно од основните прашања на љубомудрието, човекоцентрично, богоцентрично, но и богочовекоцентрично и човекобогоцентрично, е прашањето за човекот. „Што е човекот?“ – прашуваат едни, а други забележуваат дека вистинското прашање би […]

Вистината ќе ве ослободи (Јн 8,32)

Ова е можеби една од најреволуционерните (die revolutionärste) синтагми на Новиот Завет. Поради тоа таа и не е упатена на масите. Овие зборови уловиле многу генијални револуционери од сите историски […]